ஷார்ட்பிரெட்

ஷார்ட்பிரெட்

Disfruta de estas riquisimas galletas de matenquilla con esta simple receta, además estan rellenas de chocolate

தேவையானப் பொருட்கள்:

Para las galletas de mantequilla

260கிராம் வெண்ணெய்
100கிராம் சர்க்கரை
2 முட்டைகள்
480கிராம் மாவு

Para el relleno de chocolate

180ml de crema para batir
180gr de chocolate oscuro picado.

 

ஷார்ட்பிரெட்

ஷார்ட்பிரெட்

சிதம்பரம்:

Para las galletas

Acremar la mantequilla con el azúcar y agregar los huevos uno por uno; continuar batiendo hasta que la mezcla este ligera.
Incorporar poco a poco la harina hasta obtener una masa, sin trabajarla demasiado. Refrigerar por una hora.
Extender la masa en una superficie previamente enharinada y cortar círculos con el cortador para galletas. Acomodarlos en charolas
Hornearlas a 160•C por 20 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.

Para el relleno de chocolate

Hervir la crema, agregarle el chocolate; mezclar hasta que se funda
Dejar enfriar hasta que la mezcla se espese, pero que se pueda untar
Colocar relleno de chocolate en la manga con duya gruesa y poner el equivalente a 1 cucharadita del relleno en el centro de la mitad de las galletas y cubrirlas con las galletas restantes (hacer sandwichitos)

0 பதில்கள்

ஒரு பதில் விடவும்

விவாதம் சேர வேண்டும்?
பங்களிக்க தயங்க!

உங்கள் கருத்தை பகிர்ந்து